Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MEVLÜT AKYILDIZ’IN GÖZÜYLE KADIN VE ERKEK İLİŞKİLERİ

Tarihten günümüze kadar kadın ve erkeğin farklı kişilik yapılarına sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Her iki cinsin bu farklılığı göz önünde bulundurulduğunda ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar da bir problem olmaktan çıkmaktadır. Bugün farklı kültür çevrelerinde kadın ve erkek cinsiyetinden kaynaklanan fizyolojik, biyolojik sınırların dışında düşünce, duygu, davranış, kişilik özellikleri yanında ve sosyal alanlarda da çeşitli farklılıkları söz konusudur. Günümüzde kadın ve erkeğin farklı sosyal rollere sahip oluşundaki ana etken ise çevre ve kültür ile açıklanmaktadır. Aslında bu farklılıklar, toplumun cinsiyetlere yüklediği anlam ve beklentilerden de kaynaklanmaktadır. Toplumda kadın evde ev işlerini bakan, çocukların ve erkeğin annesinden sonra sorumluluklarını yüklenen birey iken erkek dışarda çalışıp, eve ekmek getiren, faturaları ödeyen ev ortamında ise eşine pek yardımcı olmayan birey olarak görülmektedir. Bu kadın ve erkek ilişkilerinden yola çıkarak Mevlüt Akyıldız’ın eserlerinde de kadın erkek ikilemini kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rolleri ve eleştirel bir gözle resmettiği görülmüştür. Ayrıca bu araştırma nitel araştırma türlerinden olan doküman analizi (literatür tarama) ve doğal ortama duyarlılık yöntemi kullanılarak yapılmıştır.Keywords
Erkek ve kadın, Sanat, İletişim, Mevlüt Akyıldız

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri