Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


INVESTIGATION OF SPORTS-SPECIFIC SUCCESS AND MOTIVATIONS OF LICENSED SPORTS INTERESTED IN SWIMMING SPORTS

Araştırmanın amacı, yüzme sporu yapan sporcuların, spora özgü başarı ve motivasyon düzeylerini incelemektir. Araştırma grubu %75,2 erkek, %24,8 kadın olmak üzere 161 sporcudan oluşmaktadır. Veri toplama aracı, Willis (1982)’ın geliştirdiği, Tiryaki ve Gödelek (1997)’in Türkçeye uyarladığı, 40 maddelik Sporda Başarı Motivasyonu Ölçeği (SÖBMÖ) kullanılmıştır. Verilerein analizinde betimsel istatistikler, t-testi, ANOVA uygulandı. Gruplar arası farklıların belirlenmesinde Bonferroni ve Tamhane kullanıldı. Anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlendi. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; spora özgü başarı ve motivasyon ölçeği ve alt boyutları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Ancak ölçeğin toplamından alınan puanlar incelendiğinde erkek sporcuların başarı ve motivasyon düzeylerinin kadın sporculara oranla yüksek olduğu görülmüştür. Spora özgü başarı ve motivasyonu ölçeğinin alt boyutlarında ve ölçeğin toplamından elde edilen puan ortalamaları ile yaş ve aynı antrenörle çalışma süresi değişkeni arasında anlamlı farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Başarıya yaklaşma ve başarıdan kaçınma alt boyutları ile eğitim değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilirken ölçeğin toplamında ve güç gösterme alt boyutunda anlamlı farklılık görülmemiştir. Başarıya yaklaşma güdüsü alt boyutu ile lisanslı sporcu olma süresi değişkeni arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Ancak güç gösterme, başarıdan kaçınma alt boyutları ve ölçeğin toplamından elde edilen puan ortalaması ile lisanslı sporcu olma süresi değişkeni arasında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Ayrıca başarıya yaklaşma, başarıdan kaçınma alt boyutları ve ölçeğinden toplamından elde edilen puan ortalamaları ile kaç farklı antrenörle çalıştınız değişkeni arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Ancak güç gösterme güdüsü alt boyutundan elde edilen puan ortalaması ile kaç farklı antrenörle çalıştınız değişkeni arasında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Araştırma sonucunda yüzme sporu yapan sporcuların, spora özgü başarı ve motivasyonlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların aldıkları ortalama puan sonucunda sporcuların başarıdan kaçınma güdülerinin de orta seviyenin üstünde olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmaya katılım sağlayan yüzücülerin aldıkları genel puan sonucunda ise; yüzücülerin spora özgü başarı ve motivasyon düzeylerinin orta seviyenin üzerinde olduğu belirlenmiştir.Keywords
Spor psikolojisi, yüzme, başarı, motivasyon, sporda başarı motivasyonu

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri