Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MODERN SANAT AKIMLARI İÇERİSİNDE KADIN İMGESİNİN YERİ

“Sanatta Kadın İmgesi” 19. ve 20. yy. modern sanatında, kadının çıplaklık ve teşhir nesnesi olması ile yüklenen anlamından çıkıp sanat akımları içerisinde geçirdiği değişim ile sanatsal bir üslup haline gelmiştir. Bu bilgiler ışığında, 20. yüzyıl modern sanatında önemli bir yere sahip olan ‘Kadın İmgesi’ dönemin bilimsel, teknolojik, siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel gelişmeleri doğrultusunda değişim ve gelişim sürecine girmiştir. Nitekim modern sanat süreci bu değişimin başlangıç noktasıdır denilebilir. Tarlada, evde, işte resmedilen kadın artık sıradan kadın değil sanat öznesi konumundadır. Kadın imgesine yapılan bu bakış ile tarihteki olgunlaşma sürecinde alınan yol, kadının daha üstün bir yere taşınmasını sağlamıştır. Kadın imgesinin, modern sanat akımlarının oluşumu ve değişimi açısından da oldukça etkili olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda modern sanatta kadın imgesinin değişim sürecini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada, modern sanat kapsamındaki öncü sanat akımları ve örnek resimler üzerinde değerlendirmeler, irdelemeler ve yorumlamalar yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında kadın imgesinin modern sanat sürecindeki gelişmelerle değişikliğe uğradığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Modern Sanat, Kadın İmgesi, Akımlar

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri