Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇEŞİTLİ BRANŞLARDAKİ ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ONLİNE EĞİTİM PLATFORMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmada ortaokul öğretmenlerinin branşları bazında eğitim içerikli online platformları kullanım düzeylerini, bu platformları kullanış amaçlarını ve yaptıkları tercihlerinin nedenlerini belirlemek amaçlanmıştır. Betimsel nitel araştırma yaklaşımıyla yürütülen bu çalışmanın çalışma grubu maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile seçilmiş olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri, İngilizce, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Türkçe olmak üzere 6 farklı branştan 30 ortaokul öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun derslerinde akıllı tahtaları kullandıkları, eğitim platformlarını yararlı buldukları ve çoğunlukla doküman amaçlı kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca katılımcılar eğitim platformlarının zengin içeriğe sahip, güncel ve dikkat çekici olması gerektiğini, en etkili kaynakların video ve görsel kaynaklar olduğunu, en az kullanılan kaynakların ise yazılı ve interaktif etkinlikler olduğunu belirtmişlerdir. Eğitim platformlarında bulunan dokümanların ve içeriğin çeşitlendirilmesi, öğretmenlerin bu platformlara doküman yüklemeleri için teşvik edilmesi ve platformların ücretsiz hale getirilmesi önerilmektedir.Keywords
Online eğitim platformları, matematik öğretmeni, fen bilimleri öğretmeni, sosyal bilgiler öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, Türkçe öğretmeni, İngilizce öğretmeni

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri