Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


REKLAMLARDA YARATICI SÜRECİN GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİ VE REKLAM ÇÖZÜMLEMELERİ

Bu araştırmanın temel amacı; grafik tasarım eğitimi alan öğrencileri bir reklamın oluşum sürecinde uygulanması gereken yaratıcı sürece ve temel yaratıcı stratejilere dikkati çekerek yapılacak olan reklam çalışmalarının hem eğitsel hem de yaratıcı fikir açısından niteliğini arttırmaktır. Araştırmada alanında uzman kişilerle yapılan görüşmeler yapılmış olup tarama modeli kapsamında literatürden faydalanılmıştır. Araştırmanın bulgular bölümünde reklam verenin amacına yönelik bilinçli bir şekilde hazırlanmış ve iş başarısına katkı sağlayan, doğru yaratıcı stratejilerle kurgulanmış reklamlardan 2005-2009 yılları arasında Kırmızı Reklam Ödüllerinde ödül almaya hak kazanmış 6 adet basılı reklam çözümlemesi yer almaktadır. Bu bağlamda, amacına ulaşmış reklamlar ele alınarak doğru tekniklerle uygulanmış yaratıcı sürecin mantığının ve işleyiş şeklinin öğrenciler tarafından kavranması sağlanmıştır. Alanda uzman kişilerin görüşleri alınarak hazırlanan reklam çözümleme formu yolu ile değerlendirilen reklamların sonucunda; grafik tasarım eğitimi alan öğrencinin doğru ve etkili reklam çalışmaları yapabilmesi için tasarım yetisinin yanı sıra yaratıcılık vasfına ve reklam stratejileri doğrultusunda fikir yaratma yeteneğine sahip olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle öğrenci eğitimi boyunca yaratıcı süreç ile ilgili tüm aşamaları özümseyebilmeli, analiz edebilme gücünü geliştirebilmeli ve farklı bakış açıları kazanmalıdır. Bu doğrultuda grafik tasarım eğitimi içerisinde reklamlarda kullanılan yaratıcı sürecin önemi ortaya konmuş ve reklamlarda yaratıcı sürecin analizi için çözümleme formu geliştirilmiştir.Keywords
Reklam Stratejisi, Yaratıcı Süreç, Yaratıcı Fikir, Grafik Tasarım Eğitimi, Reklam Analizi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri