Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HEMŞİRELERİN PROFESYONEL HEMŞİRELİK DEĞER ALGISININ YAŞLI HASTA BAKIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Bu araştırma hemşirelerin profesyonellik değerlerini ve bunun yaşlı hasta bakımına etkisinin belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırma, Yozgat ilinde, Yozgat Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 01 Ekim- 01 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmaya araştırmanın yapıldığı tarihler arasında izinli veya raporlu olmayan ve gönüllü olan 207 hemşire katıldı. Verilerin toplanmasında “Hemşireleri Tanıtım Formu” ve “Hemşirelerin Profesyonellik Değerleri Ölçeği” kullanıldı. Veriler, SPSS 22.0 paket programında sayı, yüzde, ortalama, t-testi, ANOVA, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi kullanılarak değerlendirildi. Araştırmaya katılan hemşirelerin çoğunun kadın, bekar, genç, lisans mezunu olduğu ve çekirdek ailede yaşadığı, yaşlı bireyle yaşamadığı, çocuk sahibi olmadığı belirlenmiştir. Araştırmanın bulgularından, ölçek toplam puanının ortalamanın üzerinde (119,73±19,34) olduğu belirlenmiştir. Ölçekten elde edilen en yüksek alt boyut puanının ise ''Otonomi'' (12,96±2,50) olduğu belirlenmiştir. Ölçek genel ve alt boyut ortalamalarının demografik özelliklerle karşılaştırılmasında eğitim değişkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu saptanmış; diğer demografik ve sosyal yaşamına ait özellikler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olmadığı bulunmuştur. Çalışmamızda profesyonel değerleri yüksek hemşirelerin yaşlı hasta ile ilgili genel kanılarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Hemşire, profesyonellik, yaşlı hasta, değer

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri