Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


POZİTİVİST VE YORUMLAYICI BİLİM FELSEFELERİNİN ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALININ GELİŞİM SÜRECİNE KATKILARI ÜZERİNE BİR KATEGORİZASYON

Bu çalışmada, pozitivist ve yorumlayıcı bilim felsefelerinin çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri anabilim dalına olan etkileri, zaman içerisinde yaşanan dönüşüm süreci incelenmeye çalışılmıştır. Nicel araştırma sistemini sembolize eden pozitivizm ve nitel araştırmaya dayanarak veri elde eden yorumlayıcı bilim felsefelerinin tarihsel boyutta ve karşılaştırmalı olarak çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri anabilim dalına sağladıkları katkılar sunulmuştur. Çalışmanın etkinlik profilinde hem sosyoloji, hem felsefe, hem de çalışma ekonomisi ve endüstri İlişkileri anabilim dalları bir çatı altında değerlendirme sürecine tabi tutulmuş, sonuç ve reel gelişim çizgisinin yansıtılması hedeflenmiştir. Üç ayrı bilim dalının aslında gelişim süreçlerinde gösterdikleri parallellik irdelenmiş ve elde edilen gelişim çizgisinin üç ayrı bilim dalının da bir eseri olduğu sonucu hipotezde savunulmaya çalışılmıştır.Keywords
Pozitivizm, Yorumlayıcı Bilim Felsefesi, Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri