Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Paternalist Liderlik Tarzının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi

Bu çalışmada; paternalist liderlik davranışlarının örgütsel özdeşleşme algısı üzerinde olası bir etkinin söz konusu olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında paternalist liderlik davranışları ve alt boyutlarının, örgütsel özdeşleşme algısı ve boyutları üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan, etkileşimsel bir model deseni kurgulanarak hareket edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, örgütsel özdeşleşme algısı ve alt boyutları ile paternalist liderlik ve alt boyutları arasındaki ilişki korelasyon analizi ile etkileşim ise regresyon analizi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren vergi dairesindeki toplam 460 çalışan arasından ulaşılmış olan 276 adet çalışan oluşturmaktadır. Veri elde etmek amacı ile paternalist liderlik davranışlarını ölçmek amacı ile Aycan (2001) tarafından geliştirilmiş olan ve toplam 17 soru önermesinden oluşan “paternalist liderlik ölçeği” ile birlikte Mael ve arkadaşları (1992) tarafından geliştirilen “Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan verilerin istatistiki analizinde ise SPSS 21.0 veri analizi programı kullanılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre; paternalist liderlik davranışlarına yönelik algılamalar ile örgütsel özdeşleşme algısı arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca paternalist liderlik davranışları ve alt bileşenlerinin, örgütsel özdeşleşme ve alt bileşenleri üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma modeli içinde yer alan Demografik özelliklerdeki farklılıkların paternalist liderlik davranışlarına yönelik algılar ve örgütsel özdeşleşme algısı üzerinde farklılık ortaya çıkartmayacağı da elde edilmiş bulgular içerisinde yer almaktadır. Genel olarak paternalist liderlik davranışlarının kurum içinde artması, örgütsel özdeşleşme algısına yönelik düşünceleri de olumlu yönde etkileyeceğini söylemek mümkün olacaktır. Bu nedenle de paternalist lider davranışlarına yönelik çalışmaların işletmeler içinde yaygınlaştırılması gerektiği olağan bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.Keywords
Örgütler, Paternalist liderlik, Örgütsel Özdeşleşme

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri