Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YENİLENEBİLİR ENERJİ VE KARBONDİOKSİT (CO2) EMİSYONUN BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: MENA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

MENA ülkeleri fosil yakıt kaynakları yönünden oldukça zengindir. Son zamanlarda karbondioksit salınımlarını azaltmak için alternatif enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerji ön plana çıkmaktadır. Özellikle fosil yakıt kaynakları açısından zengin olan bu ülkeler sürdürülebilirliğin sağlanmasında ne durumda olduğu gözlemlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle çalışmada 11 MENA ülkesinin 1992-2014 yılları arasında ekonomik büyüme, yenilenebilir enerji tüketimi ve karbondioksit (CO2) emisyonları arasındaki ilişki incelenmektedir. Çalışmada panel veri analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu nedenle Pedroni eşbütünleşme testi uygulamış olup, uzun dönem katsayıların tahmini için pedroni FMOLS ve DOLS yöntemleri uygulanmıştır. Dumitrescu Hurlin panel granger nedensellik analizi ile değişkenlerin yönü belirlenmiştir. Analiz sonucunda değişkenler arasında tek yönlü ilişki tespit edilmiştir.Keywords
Büyüme, karbondioksit emisyonları ve yenilenebilir enerji tüketimi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri