Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


VECİZ SÖZLER KAPSAMINDA EĞİTİMİN TEMEL PRENSİPLERİ VE BU BAĞLAMDA GÜNÜMÜZ EĞİTİM SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Toplumların tarihin derinliklerinden getirdikleri tecrübeleri onların geleceklerine doğrudan yön vermektedir. Bu birikimlerin bir çoğu toplumların içinden çıkan entelektüel insanlar tarafından sözcüklere dökülerek zaman içerisinde nesillerden nesillere aktarılmıştır. Toplumların en temel gündemlerinden biride eğitim olduğu için bu alana yönelik söylenmiş veciz sözlerin oranı hayli yüksektir. Birçok insan eğitim hayatına bu veciz sözlerden ilham alarak yön vermiştir. Dünyaca tanınan aydınlardan Eflatun, Sokrates, Albert Einstein, Bernard Shaw, Aristo, Hz. Ali, Cervantes, Galileo Galilei, Konfüçyus, Montaigne, Atatürk, Platon, Mark Twain, Friedrich Nietzsche’ye ait onlarca eğitimle ilgili veciz söze rastlamak mümkündür. Çalışmanın amacı, geçmişten günümüze dünyadaki aydın bireylerin eğitim üzerine oluşturdukları veciz sözlerden hareketle eğitimin temel prensiplerini belirlemek ve eğitimin bugünkü sorunlarına çözümler üretmektir. Nitel araştırma kapsamında dokuman analizi yöntemiyle veciz sözleri kapsayan kaynaklar taranarak verilere ulaşılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Veciz sözlerden elde edilen bulgulara göre eğitimin en temel unsurları; eğitimcinin insancıl olması, eğitimin evrensel değerleri öğretmesi, bireyde özgüvene dayalı motivasyon oluşturması, bilgiden ziyade beceri kazandırması gerektiğidir.Keywords
Öz güven, Motivasyon, Veciz sözler, Eğitim

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri