Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


NELSON MANDELA: ÖZĞÜRLÜĞE GİDEN UZUN YOL

Bu çalışma ile Nelson Mandela’nın, -mahkumiyetine rağmen- emperyalizme ve ırkçılığa karşı sesini çıkaran ve Güney Afrika’nın ezilen halkı içerisinde Özne/nesne ilişkisinde bir sarsıntıya yol açan ‘susturulmuş/susturulmamış’ bir sömürge bireyi olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Güney Afrika özgürlük yolunda, sömürgecilik ve ayrımcılıktan büyük acıların yaşandığı uzun bir yoldan kat etmiştir. Bu durum, yerli halkın cahilliğe ve yoksulluğa itilmesi, sonunda da kendi öz vatanında ötekileştirilmesi ve ezilmesine yol açan ırkçılık hegemonyasından kaynaklanmaktadır. Bu söylem, Güney Afrika yerli halkının kolektif kimliklerini tanımaları ve muhafaza etmeleri engellenmek suretiyle tatbik edilmiştir. Örneğin Batı, yerli halka ekonomi, din ve eğitim yoluyla yeni bir sömürge kimliği aşılamak suretiyle, kendi ‘Özne’ pozisyonunu sağlamlaştırma, batılı olmayanlara ise ‘nesne’ rolünü başka bir deyişle susturulmuş yerli rolünü verme yoluna gitmiştir. Böylesi bir ‘Özne/nesne ilişkisini yok etmek-ya da ‘söz hakkına’ sahip olmak için ‘susturulanlar’ kendi kolektif kimliklerini geri kazanarak zulmedenlerin hegemonyasına meydan okumalıdır. Bunu yapmak ezen güç tarafından sağlanan ve asla masum olmayan bilgi söylemiyle mümkün değildir, bu ancak çalınmış bir tarihi ve kişiliği reddedip, yerli halkın kendi özgün anlayışına sahip olmasıyla mümkün olabilir. Ezilenlerin ve susturulanların sesleri bu dönüşümle ‘duyulabilecek’ bu kişiler yine ancak böylesi bir dönüşümle ırkçılık tarafından kendilerine empoze edilen ezilmişlikten ve mağduriyetten kurtulabileceklerdir.Keywords
Maduniyet, Ayrışma, Marjinalleştirme, Psikolojik Özgürleşme

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri