Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİR HAFIZA MEKÂNI OLARAK ÇAĞDAŞ SANATTA KENT OLGUSU/TEMASI ÜZERİNE BİREYSEL SÖYLEMLER

İnsanlığın yeryüzünde ilk varoluşundan bu yana boyutları, niteliği, kullanılan malzemeleri vb. değişse bile ilkel/primitif bir mekân kavramından günümüzün karmaşık mekân algısına dair bir değişim ve dönüşümden söz etmek mümkündür. 1960’lı yıllara odaklanansiyasal, kültürel, teknolojik ve toplumsal değişimlerin de etkisiyle sanat dünyası da bir değişim içerisine girmiştir. Bu dönemde sanatçılar özellikle yeni ve özgün üretimleri aracılığı ile plastik sanatların her alanını tekrar tekrar sorgulamış kimi zaman çarpıcı, dikkat çekici ya da üretim sürecinde/sergilemede veya izleyici ile karşılaşmasında rahatsız edici üretimlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu dönem kendi içinde ve üretimlerinde algı boyutlarını değiştirerek daha eylemsel sürece odaklanan sanatçılar için hem sanat eserinin teknik imkânlarını hem de mekân algılarını değiştirmiştir. Mekâna yüklenen bu değişken anlamlar öncelikle sanatçı ve izleyici için bir kayıt alanı hatta bir hafızaya alma alanı olarak da değerlendirilebilinir. Özellikle mekân ve hafıza çağrışımlarını çağdaş sanatçılar sıklıkla kullanmaktadırlar. Tüm bu üretimlerin özelinde ise değişen hayat koşulları, artan nüfus, kültürel çeşitlilik vb. konulara da odaklanan kent ve kente dair kavramlar çağdaş sanatın dinamik konuları arasında yerini almaktadır. Sanatçı üretimlerinde ve bu üretimlerin izleyici ile buluşması bağlamında geçmiş, şimdi ve geleceğe odaklanan süreçte hafıza ana teması çağdaş sanatçıların dikkatini çekmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde bir hafıza mekânı olarak kent olgusuna/temasına odaklanan ve disiplinlerarası süreçte bu konu ile ilgili üretimlerde bulunan akademisyen/sanatçı Naile Çevik’in seramik ve Zeliha Kayahan’ın baskıresim çalışmalarında özgün bireysel uygulamaları kent özelinde yaptığı üretimleri açısından dikkat çekmektedir.Ayrıca çalışma kapsamında çağdaş sanat alanlarında hafıza, kent ve mekân ana temalarında üretimlerde bulunan sanatçılar ve çalışmaları üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.Keywords
Çağdaş Sanat, Hafıza, Mekân, Kent.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri