Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VELİ İLGİSİZLİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin veli ilgisizliği ile ilgili görüşlerini derinlemesine incelemek ve velilerin ilgisini artırmaya yönelik çözüm önerileri ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş iline bağlı Pazarcık ilçesinde veli ilgisinin az olduğu okullarda görev yapan, amaçlı örneklem yöntemlerinden kritik durum örnekleme tekniğiyle belirlenen 12 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan 6 maddelik açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Görüşme sorularının geliştirilmesinde uzman görüşü alınmıştır. Elde edilen verilere göre katılımcılar veli ilgisizliğinin nedenlerini; maddi problemler, iş yoğunluğu, kalabalık aile yapısı, eğitim seviyesi, umursamazlık ve parçalanmış aile yapısı şeklinde sıralamışlardır. Katılımcılar, veli ilgisini artırmaya yönelik ise, eğitici toplantılar yapmak, çocuk sayısının fazla olmaması, ev ziyaretlerinde bulunmak, iletişim, kurslar, hediyeler ve ülke çapında yönlendirici projeler şeklinde çözüm önerilerinde bulunmuşlardır. Araştırma sonunda, velilere okulu sevdirecek aktiviteler yapmak, velinin ilgisizliğinin kaynağını bulmak ve ortadan kaldırmak, velilere yönelik kültürel faaliyetler yapmak gibi birtakım çözüm önerilerine yer verilmiştir.Keywords
sınıf öğretmeni, veli, ilgisizlik

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri