Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MÜDÜR YETKİLİ ÖĞRETMEN OLARAK GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BU UYGULAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı, müdür yetkili öğretmenlerin bu uygulamaya yönelik görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı desenlerinden biri olan olgu bilim deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik tekniği kullanılarak oluşturulmuştur. Bu bağlamda Niğde, Amasya, Muş, Bingöl, Erzurum, Ankara, Diyarbakır, Manisa, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Ağrı’da müdür yetkili öğretmen olarak görev yapan veya daha önce bu görevi yapmış olan 12 katılımcı ile çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 10 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Buna göre araştırmacılar katılımcıların müdür yetkili öğretmenliğin daha çok olumsuz yönleri üzerinde durduklarını bulmuşlardır. Bulgulardan ulaşılan en önemli sonuç, müdür yetkili öğretmenliğin idarecilik-eğitim öğretim süreci-öğrenci açısından bir bütün olarak ele alındığı ve bunlardan herhangi birinden kaynaklı sorunun diğerlerini de olumsuz etkilediğidir.Keywords
Birleştirilmiş Sınıf, Müdür Yetkili Öğretmen, Sınıf Öğretmenleri

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri