Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİR SEYAHAT MOTİVASYONU ARACI OLARAK SON ŞANS TURİZMİ: BÜYÜK SET RESİFİ ÖRNEĞİ

Günümüzde pek çok turizm bölgesi ve bu bölgelerde yaşayan canlı türleri; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, doğal afetler ve doğal kaynakların bilinçsiz şekilde kullanımı gibi pek çok nedenle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Tüm bu olumsuz durumlar nedeniyle gelecekte erişebilmenin mümkün olmayacağı düşüncesiyle turistlerin turizm bölgelerine gerçekleştirmiş olduğu bu ziyaretler, son şans turizmi olarak adlandırılan kavramın turizm literatüre kazandırılmasını sağlamıştır. "Felaket turizmi" yada "doom tourism" olarak da adlandırılan son şans turizminde; ilgili bölgeyi tekrar ziyaret etme imkanı bulamama düşüncesi veya son kez görme isteği, turistlerin seyahat motivasyonlarını oluşturan itici faktörleri temsil ederken; destinasyonların karşı karşıya kaldığı bu olumsuz durumlar ise adeta ilgili destinasyonların çekici faktörleri haline gelmiştir. Diğer turizm aktivitelerinden farklı olarak; destinasyonlarda yaşanan olumsuz durumların ve turistler tarafından istenmeyen özelliklerin çekicilik yaratması, son şans turizminin sıra dışı yapısını ortaya koyarak bu kavramı daha da ilgi çekici hale getirmiştir. Bu araştırmada Kuzey Doğu Avustralya'nın Queensland sahili açıklarında yer alan Büyük Set Resifi Deniz Parkı'nı ziyaret eden kişi sayısına ait veriler ele alınmıştır. Özellikle 2016 yılında iklim değişiklikleri ve küresel ısınma sebebiyle büyük bir felaket yaşayan resife olan ilginin daha da arttığı görülmüştür. Öte yandan turistlerin Büyük Set Resifi'ni tekrar görememe ihtimali ile motive olarak yoğun bir şekilde ziyaret eğilimi içerinde oldukları da tespit edilmiştir.Keywords
Turizm, Son Şans Turizmi, Büyük Set Resifi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri