Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


VELİLERİN ÖĞRETMENLERE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ ÖĞRETMEYE ÇALIŞMASI

Bu araştırmanın amacı; velilerin tutumlarının öğretmenlerin performanslarına ve öğrencilerin başarılarına etkilerini belirlemektir. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun seçiminde ise amaçlı örnekleme tekniklerinden ölçüt örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile sekiz sınıf öğretmeni ile görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Bu görüşmeler pandemi sürecinden dolayı telefon kullanılarak yapılmış; elde edilen veriler kaydedilerek düzenlenmiştir. Toplanan veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda velilerin öğretmenlere, öğretmenlik mesleğini öğretmeye çalışmalarında, öğretmenlerin motivasyonlarını düşürdüğü ve öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde birtakım önerilerde bulunularak çalışma sonlandırılmıştır.Keywords
Öğretmen, veliler, öğretmenlik mesleği, ilkokul.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri