Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


THE ROLE OF PARASOCIAL INTERACTION IN CONSUMER LOYALTY FOR ORGANIC FOOD

Hazır gıda sektöründe yaşanan olumsuzluklar, tüketicilerin bu sektöre olan bakışını değiştirmiş, doğal gıdalara yönelmelerine neden olmuştur. Doğal gıdalara olan talep yeni bir sektörün oluşmasına organik kavramının hayatlarımıza girmesine neden olmuştur. Doğal yöntemlerle gıda ürünlerinin üretilmesi anlamında kullanılan bu kavramın literatürde birçok farklı alandaki çalışmalarda yer aldığı gözlemlenebilmektedir. Sosyal medya kullanıcılarının ve beraberinde sosyal medya fenomenlerin sayısının hızla artış gösterdiği günümüzde parasosyal etkileşim, izleyicilerin medya figürleri ile geliştirdikleri tek yönlü ve sembolik bir ilişkiyi ifade etmekte ve izleyicilerin tüketim kararlarına yön verebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin takip ettikleri etkileyiciler ve onlarla kurdukları parasosyal etkileşim düzeyinin organik gıda tüketici bağlılığını etkileyip etkilemediğini belirlemektedir. Bu anlamda organik tüketim ile ilgili bir ön araştırma yapılmış, organik gıda alışverişinde büyük payın anne ve anne adayları tarafından yapıldığı belirlenmiş ve literatürde rastlanılan benzer bulgularla da desteklenerek araştırmada örneklem olarak anne ve anne adayları seçilmiştir. Uygulanan ankette demografik değişkenler dahil olmak üzere toplam 27 soru bulunmaktadır. Organik gıda tüketici bağlılığı ve parasosyal etkileşim değişkenleri ile katılımcıların demografik özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Analizler SPSS paket programı kullanılarak elde edilmiştir. İki bölümden oluşan araştırmanın ilk bölümünde ilgili literatüre değinilmiş ve kavramlar arası ilişkiler açıklanmıştır. İkinci bölümde araştırma hipotezleri analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre anne tüketicilerdeki parasosyal etkileşim algısı arttıkça organik gıda tüketici bağlılığının da artacağı belirlenmiştir. Demografik değişkenler ile parasosyal etkileşim ve organik gıda tüketici bağlılığına ilişkin çeşitli farklılıklar elde edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular ile işletmeler için en büyük zorluklardan biri olan uygun etkileyicinin belirlenmesi açısından çalışmanın yol gösterici olacağı düşünülmektedir.Keywords
Parasosyal Etkileşim, Organik Gıda, Organik Gıda Tüketici Bağlılığı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri