Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DEKİ GENÇ KADIN-ERKEK İŞSİZLİK İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ

İşsizlik, günümüz dünyasının en önemli sosyo-ekonomik sorunları arasında yer almakta olup işsizliğin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi çalışma konuları arasında sıkça yer almaktadır. Ancak yetişkin işsizliğin yaklaşık iki katı olarak gerçekleşen genç işsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye dayalı çalışmalar nispeten sınırlı sayıdadır. Bu çalışma Türkiye’deki genç kadın ve genç erkek işsizlik oranları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda çalışmada öncelikle genç işsizlik kavramsal olarak açıklanmaya çalışılmış ve Türkiye’deki genç işsizlere ait cinsiyet, yaş grubu, eğitim düzeyi gibi bilgiler sunulmuştur. Ardından 1991-2019 dönemindeki genç kadın ve erkek işsizlik oranları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki yıllık veriler kullanılarak Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi yardımıyla Eviews 10 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda genç kadın işsizlik oranları ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Ayrıca ekonomik büyümeden genç erkek işsizlik oranlarına doğru bir ilişki tespit edilememişse de genç erkek işsizlik oranlarındaki değişmenin ekonomik büyüme oranları üzerinde etkili olduğu, çalışmada elde edilen sonuçlar arasındadır.Keywords
Genç kadın-erkek işsizlik, Ekonomik büyüme, Toda-Yamamoto nedensellik testi.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri