Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FOLKLORİK AÇIDAN FESTİVAL

Festivaller folklorik açıdan oldukça zengin motifler taşımaktadır. Festivaller bir milletin ortak geçmişi ve yaşam felsefesinden izler taşır. Her festival bir inanışa, bir düşünceye, bir amaca hizmet eder. Festivaller neredeyse her millette görülen, kendi kültürel değerlerini, gelenek ve göreneklerini, içinde barındıran, ortak bir coşku ile kutlanan etkinlikler bütünüdür. Festivaller dinî niteliklerini ve ritüellerini temelde korurken değerlerini büyük ölçüde kaybetti ve eğlenceye ve şenliğe dönüştü. Festivaller, yeni ve eski değerleri geçmişle gelecek arasında katılımcı bir bağlantıyla harmanlar. Festivaller eski ve yeni biçimleriyle sosyal yaşamda yer bulmaya devam ediyor. Festivallerin belirli bir yer ve tarihte süreklilik kazanarak yapılması, gelenekselleşmesini ve etkinliklerin bir periyoda girmesini sağlar. Bu düzenlilik festivallerin dayandırılan temellerini ve içeriğinin herkesçe benimsenmesini sağlar, bu tür etkinliklere olan ilgiyi ve aşinalığı canlı tutar. Festivaller bir düzenleme komitesi tarafından çok geniş kapsamlı olarak organize edilir. Etkinliklerin bir sıra ile sunulması, festival alanının düzenlenmesi, festival katılımcılarının güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler yoğun bir çalışma ve işbölümü gerektirir. Tüm bu çalışmalar festival katılımcılarının eğlenebilmelerini sağlamak adınadır. Etkinliklerde dikkate değer bir nokta da; yeni kutlanmaya başlayan bir festivalde bile halk dansları, köy seyirlik oyunu, folklorik giysiler, el sanatları öne çıkmaktadır. Festivaller bu yönüyle folklorik ögeleri günümüze hızlıca taşıyan bir yapıya sahiptir. Festivallerde yaşatılmaya çalışılan ögeler günlük hayatta çoğunlukla görülmemektedir. Halkın coşkuyla katıldığı etkinlikler içinde bu folklorik ögeler ortaya çıkma zemini bulmaktadır. Festivaller genel olarak: Yer ve Etkinlik Adı Altındaki Festivaller, Üretime Dayalı Meyve-Sebze Adı Altındaki Festivaller, Bilinen Dinî Kişi ve Anma Günü Adı Altındaki Festivaller, 30 Ağustos Bayramı ve Güreş Müsabakaları Adı Altındaki Festivaller, olarak sıralanabilir.Keywords
Festival, bayram, folklor, folklorik, ritüel

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri