Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAZ STAJINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN STAJ ÖNCESİ VE SONRASI KARŞILAŞTIRILMASI

Staj, öğrencilerin öğrenim sürecinde, gördükleri teorik eğitimi sahada pekiştirme imkânı veren bir uygulamadır. Öğrenciler staj sayesinde hem teorik aldıkları eğitimi uygulama imkânı bulurken, hem de ilerde çalışacakları ortamı tanıma imkânı bulmaktadır. Bu nedenle de staj uygulaması hem okul hem de kurumlar tarafından önemsenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’ndaki öğrencilerin, yaz stajı uygulaması öncesi ve sonrasındaki görüşleri arasındaki farklılıkları ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışmaya, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yaz stajı yapan 530 öğrenci katılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması için, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde, sayı, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, ilişkili eşleştirilmiş örneklemler için t testi analizlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların staj öncesi ve sonrasındaki ifadelere verdikleri cevaplar doğrultusunda stajı mesleki gelişimleri için gerekli olduğunu ve zaman kaybı olarak görmediklerini, staja gittikleri süre içinde bir ücretin ödenmesi gerektiğini, verilen ücretin artırılması gerektiğini, staj süresince hocalarının öğrenciler ile iletişim halinde olması gerektiğini ve personelin stajyerlere yardımcı olması gerektiğini ifade etmişlerdir.Keywords
Önlisans, Yaz Stajı, Mesleki Uygulama, Sağlık Eğitimi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri