Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON JOB PERFORMANCE: MEDIATING EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE THE MODERATING OF JOB INSECURITY

Çalışanların motivasyonları, davranışları, duyguları ve tutumları firmalar için kritik rol oynamaktadır. Örgütsel bağlılık organizasyonun amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışanların sorumluluklarını motivasyon ve gönüllülük ile kolaylaştırmaktadır. Örgütsel bağlılığın temel belirleyicisi örgütsel adalettir. Çalışanların faaliyetlerinden elde ettikleri kazanımların değerlendirilmesinde kendilerine adil davranıldığı ya da davranılmadığına yönelik oluşturdukları adalet algıları, çalışanların performanslarını değerlendirmelerinde adalet algısının önemini ortaya koymaktadır. Çalışanların performanslarını etkileyen önemli bir diğer etken ise iş güvencesizliğidir. Negatif bir algı olarak değerlendirilmesine bağlı olarak iş güvencesizliğinin bireysel ve örgütsel açıdan olumsuz sonuçlarının olması muhtemeldir. Bu çalışmada örgütsel bağlılığın (normatif, duygusal, devam) bağlamsal ve görevsel performansa etkisinde örgütsel adaletin aracı iş güvencesizliğinin düzenleyici etkisi araştırılmaktadır. Bu amaçla Elazığ ili itfaiye çalışanlarından 100 katılımcı ile anket aracılığıyla veri toplanmıştır. Ölçek geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, değişkenler arası ilişkiler tespit edilmiştir. Aracılık ve düzenleyicilik rolü için ise dolaylı etkilerin anlamlılığına bakılmış ve boostrap yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda normatif bağlılığının bağlamsal performansa etkisinde örgütsel adaletin aracılık etkisi tespit edilmiştir. Örgütsel bağlılığın (normatif, duygusal, devam) görevsel ve bağlamsal performansa etkisinde iş güvencesizliğinin düzenleyici etkisi tespit edilmemiştir.Keywords
Örgütsel Bağlılık Bağlamsal Performans Görevsel Performans Örgütsel Adalet İş güvencesizliği

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri