Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Farabi Programı, Türkiye'deki yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini kapsamaktadır. Programın hedefleri üniversite öğrencilerinin ülke içinde herhangi bir üniversiteden eğitim alma şansı tanınması, kendilerini farklı alanlarda ifade etmeleri, çok yönlü ve analitik karşılaştırmalı bir bakış açıları kazanmaları, farklı deneyimler kazanmaları, yeni yerler ve kişiler tanımaları, akademik işbirlikleri yapmaları olarak belirlenmiştir. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının yurt içi değişim programı olan Farabi değişim programına ilişkin memnuniyet durumlarını ve görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesine farklı üniversitelerden gelen 54 sınıf öğretmeni adayından oluşturmaktadır. Nicel veriler, sınıf öğretmeni adaylarından “memnuniyet anketi” ile toplanmıştır. Ayrıca, sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerini almak ve detaylandırmak için odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırma bulguları, sınıf öğretmeni adaylarının Farabi Öğrenci Değişim Programından orta düzeyde memnun olduklarını göstermiştir. Araştırmanın memnuniyet anketi sonuçları ile odak grup görüşmesi (nitel) sonuçları birbirini desteklemektedir. En yüksek memnuniyetsizlik oranının (%39) ile akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ait olduğu ortaya çıkmıştır.Keywords
Sınıf Öğretmeni Adayları, Öğrenci Değişim Programı, Memnuniyet Durumu, Sorunlar

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri