Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ YAŞLILIK VE YAŞLILARA YÖNELİK HİZMETLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmada psikolojik danışman adaylarının yaşlılık ve yaşlılara yönelik hizmetlere ilişkin görüşleri incelenmiş ve yaşlılar için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin önemine dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmeler 70 katılımcı ile yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Bulgular alan yazın dikkate alınarak tartışılmış, uygulama ve ileri araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bu araştırma, 2019-2020 öğretim yılında Ankara’da bir üniversitenin Eğitim Fakültesi’ne devam eden 70 psikolojik danışman adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yer alan psikolojik danışman adaylarının altmış üçü kadın, yedisi erkek öğrencidir. Araştırma sonuçlarına göre psikolojik danışman adaylarının yaşlılık ve yaşlılık hizmetlerine yönelik görüşleri olumludur. Araştırmadan elde edilen diğer bir sonuca göre psikolojik danışman adaylarının tamamı mezuniyet sonrası yaşlılarla psikolojik danışma alanında psikolojik danışman olarak görev almak istedikleri yönünde görüş belirtmişlerdir. Psikolojik danışman adayları görüşleri ve literatür taramasına göre; ülkemizde yaşlıların sosyal ve psikolojik yönden geliştirilmesi için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin artırılması gerekmektedir.Keywords
yaşlılık, yaşlılık danışmanlığı, rehberlik ve psikolojik danışma

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri