Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DİJİTAL ÇAĞDA İLETİŞİM GÜVENLİĞİ VE TOPLUM

İnsan, işitme ve dokunma duyularını büyük ölçüde yitirmiş, büyük ölçüde görme duygusuna indirgenmiştir. Günümüz toplumlarını, dijital toplum ve yaşanan yüzyılı da dijital yüzyıl olarak tanımlamak yanlış olmasa gerekir. 20. Yüzyılın ilk yarısında, radyo ve televizyonun icadı ile kitlesel iletişim sağlanmaya başlamıştır. Bununla birlikte, çok çeşitli bilgi ve iletişim teknolojilerinin günümüzde hızla artan bir oranda kullanılır hale gelmesi, ekonomik ve sosyal hayatta karşılaşılan pek çok işlemleri kolaylaştırdığı ölçüde, bilgi ve iletişim güvenliğine ilişkin çeşitli boyutlarda risk ve tehditleri de beraberinde getirmiştir. Birçok insanın mobil ve çevrimiçi olduğu dijital çağda, paylaşım ve iletişim sınırı olmadan, özgür ve özgün tartışma zemini oluşturan sosyal medya, fırsatlar açısından son derece önemlidir. Eğitim, araştırma ve bilgi sağlama anlamında da sosyal medya, kapılarını ardına kadar açmaktadır. Sosyal medya bireyler, toplumlar, ülkeler hatta tüm dünya üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bilgisayar ve mobil iletişim teknoloji ve cihazlarının her geçen gün artan bir şekilde kullanılır hale gelmesiyle, bu teknoloji ve sistemleri kullanan kişilerin, büyük bir çoğunlukla bilgi güvenliğine karşı oluşabilecek risk ve tehditlerin farkında olmadığı gözlemlenmektedir. Bireyler, toplumlar ve devletlerin öncelikli ve ortak hedefi; var olmak, kendini korumak, kendine karşı oluşabilecek tehlikelere karşı önlemler almak, varlığını sürdürebilmek; kısacası güvenliğini sağlamaktır. Bu açılardan bakıldığında, güvenlik, insanoğlunun hiçbir şekilde vazgeçemeyeceği temel bir ihtiyaçtır. Bu bildiride, literatür taraması yöntemiyle, öncelikle kavramsal ve tarihsel açıdan internet ve iletişim teknolojisi üzerinde durulmakta ardından iletişim güvenliğinin bireyler ve toplumlar açısından önemine vurgu yapılmaktadır.Keywords
Sosyal Medya, İletişim Güvenliği, İnternet, Toplum.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri