Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINDA BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞONI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Giderek artan rekabetle birlikte beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren firmaların hedef tüketiciler tarafından tercih edilebilmeleri için, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, müşteri tatminine önem vermeleri zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada dayanıklı tüketim malları beyaz eşya sektöründe tüketicilerin satın alma tarzları araştırılmıştır. Araştırmada mükemmeliyetçilik-yüksek kalite odaklılık, marka odaklılık, çevre ve sağlık bilinci, fiyat odaklılık, bilgi karmaşası ve marka bağlılığı odaklılığı değişkenlerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Bu sebeple ana kütle Gaziantep il merkezi olarak alınmıştır. 403 örneklem alınan bu ana kütleden veri yöntemi olarak yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırma değişkenlerinin yapı geçerliliği ve güvenirliliği test edilmiştir. Daha sonra da araştırma hipotezlerine t-testi ve ANOVA testleri uygulanmıştır. Analizler sonucunda satın alma tarzlarında cinsiyete göre marka bağlılığı ve marka bağlılığı odaklılığı farklılaştığı tespit edilmiştir. Satın alma tarzında medeni duruma göre marka bağlılığı odaklılığı farklılaştığı tespit edilmiştir. Eğitim durumuna göre, mükemmeliyetçilik/yüksek kalite odaklılık ve bilgi karmaşası yaşama boyutlarında farklılık tespit edilmiştir. Son olarak aylık gelire göre bilgi karmaşası yaşama ve çevre sağlık bilinci farklılık göstermektedir.Keywords
Karar verme tarzları, tüketici satın alma davranışları, Beyaz eşya sektörü

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri