Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLERİNİN AÇIK LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu araştırmanın amacı, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesinde bulunan Spor Kulüplerinde yöneticilik yapan 10’u (%16,4) kadın, 51’i (%83,6) erkek yöneticinin sosyal medya temelli “Açık Liderlik’’ özelliklerinin belirlenmesidir. Polat ve Arabacı (2016) tarafından geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak geliştirilen “Açık Liderlik Ölçeği’’ Likert tipi ölçme aracı olup ölçek ,23 madde ve 3 alt boyuttan (GKSP: Gücün Kabulü ve Sürekli Paylaşım; MDHV: Merakı Destekleme ve Hesap Verebilirlik; SAEK: Sosyal Ağların Etkin Kullanımı) oluşmaktadır. Toplamda 23 sorudan oluşan çalışma, yüz yüze nicel olarak spor kulübü yöneticilerine uygulanmış ve demografik özellikler (cinsiyet, öğrenim durumu, eğitim durumu) ile karşılaştırılmıştır. Cinsiyet değişkeni açısından Açık Liderlik ölçeği incelendiğinde GKSP, MHDV ve SAEK alt boyutlarında kadın ve erkek yöneticiler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Öğrenim durumu değişkeni ( %63,9’u ön lisans-lisans, %26,2’si lise, %6,6’sı yüksek lisans, %3,3’ü ortaokul mezunu) açısından Açık Liderlik ölçeği incelendiğinde GKSP, MHDV ve SAEK alt boyutlarında yöneticiler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Gelir durumu (%73,8’I 1-10000 TL gelir durumuna sahip iken, %26,2’si 10001-20000 TL) değişkeni açısından Açık Liderlik ölçeği incelendiğinde GKSP, MHDV ve SAEK alt boyutlarında yöneticiler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.Keywords
Yönetici, Spor, Spor Kulüpleri

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri