Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Arguvan Ağzı Uzun Havalarda Artikülasyon

Türk Halk Müziği içinde önemli bir yer tutan Arguvan ağzı her ne kadar yurt içinde geniş bir alana yayılmamış olsa da kendi il sınırları içinde ayrıca çevre köy, kasaba ve illerde benimsenmiş, yaygınlık kazanmıştır. Son yıllarda yapılan Arguvan Türkü Festivalleri ve ses yarışmaları ile dikkat çeken Arguvan ağzı türkülerin/havaların söylemleri bakımından ağız özelliğini yansıtmaması, bugüne kadar Arguvan ağzı üzerine yapılan çalışmaların yetersizliği bu konu üzerinde daha ciddi ve geniş bir çalışmanın tarafımızdan yapılmasını zorunlu kılmıştır. Çalışmamızda Arguvan topraklarında yetişmiş bölge halkından beslenmek ve ağız özelliği bakımından doğru kaynağa ulaşmak için alan çalışması yapılmıştır. Arguvan ağzı ezgilerle ilgili derleme çalışmalarında kişisel görüşmeler yapılmış ve karşılaştırma metodu kullanılarak transkript işaretleri oluşturulmuştur. Arguvan ağzında serbest ezgiler nasıl bir karaktere sahiptir? Kendine özgü ortak bir özellikleri var mıdır? gibi soruların cevabını verebilmek ve bu konuya açıklık getirebilmek için yapılan özel derleme kasetlerindeki serbest ezgiler, teker teker incelenmiştir. Eserlerin ağız özelliğine göre söylenişlerinde, artikülasyona dikkat çekmek için transkripsiyon işaretleriyle sözler, teker teker belirlenmiştir. Arguvan ağız özelliğine göre söylem biçimini geliştirmek ve konu hakkında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara kaynak oluşturulmuştur.Keywords
Uzun hava, Arguvan ağzı, transkript, artikülasyon.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri