Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OYUN, DANS VE MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada, Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin, müzik, dans ve oyun derslerine ilişkin motivasyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenlik ve Antrenörlük bölümünde öğrenim gören 125 erkek, 60 kız olmak üzere toplam 185 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özevin (2006) tarafından geliştirilen “Oyun Dans ve Müzik Dersine İlişkin Motivasyon Ölçeği” ve araştırmacı tarafından oluşturulan ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri sonucunda, Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin müzik, dans ve oyun derslerine ilişkin motivasyon düzeyleri ile cinsiyet ve alınan dersler değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin, müzik, dans ve oyun derslerine ilişkin motivasyon düzeyleri ile yaş ve bölüm değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.Keywords
Beden eğitimi, Müzik, Dans, Oyun, Motivasyon

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri