Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


A POTANSİYEL LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİ-15’İN FAKTÖR YAPISININ İNCELENMESİ

Bu çalışmada A Potansiyel Liderlik Özellikleri Ölçeği-15’in faktör yapısının ve yapısal özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ölçek için farklı faktör yapıları test edilmiştir. Çalışmaya, 18-70 yaşları arasında 617 erkek, 684 kadın olmak üzere toplam 1301 kişi katılmıştır. Katılımcılar A Potansiyel Liderlik Özellikleri Ölçeği-15’i cevaplamışlardır. Analizlerde ölçek maddeleri açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile bir, iki ve üç faktörlü yapılar açısından test edilmiştir. Ölçeğin, tek faktörlü çözümle toplam varyansın %31,495’lik kısmını, iki faktörlü çözümle toplam varyansın %39,706’lık kısmını ve üç faktörlü çözümle toplam varyansın %46,504’lük kısmını açıkladığı görülmüştür. Her üç yapı önerisi için de doğrulayıcı faktör analizi sonuçları iyi uyum göstermiştir. Ancak üç faktörlü yapı daha iyi uyum değerleri vermiştir. Bu işlemler doğrultusunda, ölçeğin, üç faktörlü yapıdan oluştuğuna karar verilmiştir. Faktörlere “Baskınlık”, “Girişkenlik” ve “Etkileşim” adı verilmiştir. Ölçek bütünü için 0,841, Baskınlık alt boyutu için 0,755, Girişkenlik alt boyutu için 0,667 ve Etkileşim alt boyutu için 0,648 içtutarlılık güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Ölçek genel toplam puanı açısından gelir durumu grupları arasında farklılık tespit edilmiştir. Alt boyut toplam puanları açısından ise öğrenci, gelir getiren bir işte çalışanlar ve ev hanımları arasında farklılıklar belirlenmiştir. Cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim durumu grupları arasında ise farklılık görülmemiştir. Elde edilen sonuçlar ilgili literatür doğrultusunda tartışılmıştır.Keywords
A Potansiyel Liderlik Özellikleri Ölçeği-15, liderlik, baskınlık, girişkenlik, etkileşim

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri