Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


REKLAM ETİĞİ UNSURLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Reklam etiği unsurları; ürün hakkında aldatıcı-yanıltıcı bilgi verme, toplumların gelenek göreneklerine ve değerlerine aykırı reklam yapma, kadın ve erkeğin reklamda cinsel obje olarak kullanılması, reklamlarda çocukların kullanılması, kültürel, ırksal, dini farklılıkları kışkırtmak gibi etiğe aykırı çeşitli durumlar olarak görülmektedir. Bu çalışma ile bir tüketici olan üniversite öğrencilerinin, reklam etiği unsurları konusundaki düşüncelerinin alınması amaçlanmıştır. Veriler kolayda örnekleme yöntemi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden toplanmıştır. Toplanan veriler SPPS programında analize tabi tutulmuştur. Çalışmada faktör analizi ve Anova analizlerinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda “cinsellik temalarının abartılması” faktörü ile katılımcıların eğitim aldıkları bölüm ve cinsiyet değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Araştırma sonucunun reklam veren işletmelere, konu ile ilgilenen araştırmacılara faydalı olacağı düşünülmektedir.Keywords
Etik, Reklam Etiği, Reklam Etiği Unsurları,

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri