Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ANAOKULLARINDA SERBEST ZAMAN AKTİVİTELERİNE KATILAN EBEVEYNLERİN REKREASYON FAYDA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Zamanı değerlendirme hayatımızın her döneminde önem arz eden bir konudur. Bireyler ister büyük ister küçük yaşta olsun zamanını nasıl değerlendireceğini bilmelidir. Büyük yaştaki bireyler, kendi zamanlarını yönetebilmekte fakat küçük yaştaki bireyler için bu yönetim ebeveynlere düşmektedir. Ebeveynlerin çocuklarına bilişsel gelişimi artırıcı, sorumluluk duygularını geliştirici, verimliliklerini en üst seviyeye çıkarıcı etkinliklerle onlar için en iyi zaman yönetimini sağlamış olacaklardır. Bu çerçevede çocuklarda oluşacak serbest zaman yönetimi algısının incelenmesi ve ebeveynlerde farkındalığın oluşturulması önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı anaokullarında ebeveynlerin, çocuklarıyla serbest zaman aktivitelerine katılımları yoluyla rekreasyon fayda düzeyleri ilgili görüş ve beklentilerinin belirlenmesidir. Araştırmaya Kırşehir merkezdeki yedi bağımsız anaokulunda bulunan 489 öğrenci velisine uygulanmıştır. Öğrenci-veli boş zaman etkinliğine katılan öğrenci velilerinin mutluluk düzeyleri Ebeveyn Yakınlık Derecesi değişkenine göre ölçek genelinde ve fiziksel, zihinsel ve sosyal alt boyutlarında anlamlı bir fark yoktur. Sonuç olarak boş zaman etkinliğine katılan anaokulu öğrenci velilerinin eğitim durumu ve gelir seviyesi arttıkça mutluluk düzeylerinin de arttığını yapmış olduğumuz anketlerdeki verilerin sonucuna göre söyleyebiliriz.Keywords
Zaman, Serbest zaman, Rekreasyon, Anaokulu, Çocuk ve Ebeveyn

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri