Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KIRGIZİSTAN’DAKİ BAZI HALK İNANÇLARININ FERTLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kırgızların tarihinde uzun asırlar boyu kendi halk felsefesini, etnopsikolojisini ve hayat tarzını ata-babalarından kalan inanışlarla şekillendirmişlerdir. Bu inanışlar kırgızların önemli bir parçası olarak günlük hayatlarında yerini bulmuştur. Kırgızlar eski dönemlerde fetişizm, totemizm, şamanizm ve en son Gök Tengricilik gibi inançlarla hayatlarını sürdürmüşlerdir. Daha sonra İslam dinini kabul etmesiyle inançları değişime uğramıştır. Fakat eski dönemdeki bazı inanç unusurları da kaldığı bilinmektedir. Bir çok inançları Kırgızların edebiyatından, felsefesinden ve günlük hayatından apaçık görebiliriz. Halk inançların günümüze kadar ulaşmasında yaşlıların ve Kırgızların milli destanı olan Manas Destanı’ın büyük payı olmuştur. Bunlar ağızdan ağıza söylenerek sonraki nesillere aktarılmış ve zamanın akışıyla halk inancına dönüşmüştür. Günümüz Kırgızlarda birçok halk inanışları bulunmaktadır. Ama bu çalışmada halk arasında aktif bir şekilde yaşanan bazı halk inanışlarını ve fertler üzerindeki etkileri ele alındı. Bunlardan bazıları; çoçuk sahibi olma ve çocukla ilgili inanışlar, ad koyma adeti, ak (beyaz) renkle ilgili inanışlar, mezar, Umay Ana, Albarstı (Albastı) ile ilgili olanlar ve buna benzeri inanışlardır.Keywords
Kırgızlar, Din, İnanç, Halk İnancı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri