Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GUSTAV KLIMT VE EGON SCHIELE’NİN ESERLERİNİN ÖZNE-NESNE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

İnsanlık tarihi ile birlikte ortaya çıkmış olan sanat, tarihsel süreç içerisinde gelişmiş ve insana özgü olan yeti ile evrilmiştir. Sanat, güzelliğe yani estetik bilimine önem vermiştir. Özne olan sanatçıyı, estetik nesne olan sanat eserini ve alımlayıcı özneyi inceleyen estetik bilimi kavramlar doğrultusunda kendini yenilemiştir. Bu yenilemenin sebebi güzellik kavramının zaman içerisinde değişime uğramasıdır. Çirkinlik içerisinde güzel olanı görme düşüncesinin peşine düşmek estetik bilimine yeni arayışları getirmiş, estetik değerin yeniden biçimlenmesini sağlamıştır. Düşüncenin ve duygunun temel alındığı sanatta, sanatçının yani öznenin yaratıcılığı yaşamı ile bütünlük içerisinde olmuştur. Nesnenin değerleri öznenin nesneye karşı olan tavrını, yaşama ait izlerin özne tarafından yeniden ele alınması ve nesnenin biçimlenmesi öznenin yaratıcılık seviyesini ortaya koymuştur. Birer özne olarak Gustav Klimt ve Egon Schiele yaşama dair birçok şeyi farklı biçim dilleri ile ifade etmiş iki sanatçıdır. Sembolist ressam Gustav Klimt, eserlerinde süslemeyi ön planda tutmuştur. Kadın imgesini güzellik sembolü olarak görmüş ve eserlerinde kadın imgesini kullanarak doğum, ölüm gibi temalara değinmiştir. Gustav Klimt’i ustası olarak görmüş olan ekspresyonist ressam Egon Schiele ise yaşamın olumsuz yanlarını temel almış ve düşüncesini yaşamış olduğu olaylar ile harmanlayıp mutsuz, umutsuz, depresif, hastalıklı figürler ortaya koymuştur. Erotik resimleri ile ahenk yakalamış güzelliği çirkin olanda keşfetmiştir. Gustav Klimt ve Egon Schiele kendi tarzlarında oldukça önemli eserler üretmişlerdir. Üretmiş oldukları yapıtlar izleyiciye kendileri, kendilerinin yaşamı, düşünceleri ve duyguları hakkında bilgi verirken aynı zamanda güzellik kavramını yeniden sorgulatmıştır. Bu çalışmanın amacı Gustav Klimt ve Egon Schiele’nin eserlerini incelemek, öznenin nesneye nesnenin özneye karşı olan tavrı arasındaki ilişkiyi irdelemektir.Keywords
Gustav Klimt, Egon Schiele, sanat, estetik, özne, nesne

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri