Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MESLEK LİSELERİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN ARALARINDAKİ İLETİŞİM SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Okul yöneticileri ile öğretmenler arasındaki iletişim sorunları okulun amaçlarının gerçekleştirilmesini engellemekte ve kurumun işleyişi olumsuz yönde etkileyip, birçok sorunun doğmasına neden olmaktadır. Bu durumun araştırılması ve elde edilen sonuçlar ışığında önerilerin sunulması bu alana katkı sunacağı düşünülmektedir. Araştırmanın amacı, meslek liselerinde görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin aralarındaki iletişim sorunlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma tarama modelinde olup nicel bir araştırmadır. Diyarbakır ili Kayapınar, Yenişehir, Bağlar, Sur, Ergani, Çermik, Dicle ilçelerinde bulunan meslek liselerinde kolay örnekleme yoluyla 344 yönetici ve öğretmen oluşturmaktadır. Anket ifadelerine verilen cevaplar doğrultusunda okul yöneticileri ve öğretmenler arasında cinsiyet, öğrenim durumu görev, branş, yaş, okuldaki hizmet yılı ve kıdem değişkenine göre anlamlı farklar olup olmadığı test edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda okul yöneticileri ve öğretmenler, iletişim sırasında kendilerini birbirlerinin yerine koyarak, anlamaya çalışırlarsa daha sağlıklı bir iletişim ortamı doğurabilirlerKeywords
İletişim, Örgütsel İletişim, Okul

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri