Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJI SÜREÇLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sağlık hizmetlerinin istenilen nitelikte sunulmasında çalışanların önemli rolü bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarının iyi eğitim almış, bilgi ve beceri düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları sağlık hizmetlerinde görev alacak sağlık teknikerlerini yetiştirmektedirler. Öğrencilerin teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitimlerle çalışma hayatına hazırlanması çok önemlidir. Bu araştırma Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin dönem içi uygulamaları ve yaz stajı süreçlerine yönelik görüşlerini değerlendirmek amaçlı yapılmıştır. Araştırma tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören 950 öğrenci, örneklemi ise yüksekokuldaki tüm programlar kapsamında tesadüfi olarak araştırmaya dahil edilen 429 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada literatür taraması yapılarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin %34,5’i aldıkları teorik eğitimin mesleğin gereklerini karşılamada yeterli olduğunu, %37,7’si ise uygulama sürelerinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Uygulama süreçlerinde sağlık personelinin bilgi ve deneyimlerini, paylaşımlarını yeterli düzeyde olarak belirten öğrencilerin oranı %37,8’dir. Öğrencilerin %80,3’ünde yaz stajının bilgi ve deneyimlerinde değişiklik yaptığı, %83,9’unun ise staj yaptıkları kurumdan memnun olduğu saptanmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Meslek Yüksekokulu, öğrenci, uygulama, staj

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri