Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


A RESEARCH ON THE USE OF MOBILE APPLICATION WITH THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR / PLANLI DAVRANIŞ TEORİSİ İLE MOBİL UYGULAMA KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mobile applications serve many different areas such as communication, education, entertainment, shopping, travel, health. The aim of this study is to examine the subjective norm and perceived behavioral control of mobile applications, and to determine the relationships between attitudes, intentions and actual behavior in the use of mobile applications. The convenience sampling method was used to select the sample and the sample number is set to 1000. In the literature review, no study on behavioral factors affecting the use of mobile applications of individuals has been found. In this respect, it can be said that the research has an original quality. As a result of the study, it is understood that the companies' knowledge about the demands of their customers on mobile applications and creating applications that will provide them with safe and maximum benefits, have importance in terms of marketing strategies.

Mobil uygulamalar iletişim, eğitim, eğlence, alışveriş, seyahat, sağlık gibi birçok farklı alana hizmet vermektedir. Bu çalışmanın amacı, mobil uygulamaların subjektif normunu ve algılanan davranışsal kontrolünü incelemek ve mobil uygulamaların kullanımında tutum, niyet ve gerçekleşen davranış arasındaki ilişkileri belirlemektir. Örneklem seçiminde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve örneklem sayısı 1000 olarak belirlenmiştir. Literatür taramasında bireylerin mobil uygulama kullanımlarını etkileyen davranışsal faktörler ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu açıdan araştırmanın özgün bir niteliğe sahip olduğu söylenebilir. Çalışmanın sonucunda, firmaların müşterilerinin mobil uygulamalara yönelik talepleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve onlara güvenli ve maksimum fayda sağlayacak uygulamalar oluşturmalarının pazarlama stratejileri açısından önem arz ettiği anlaşılmıştır.Keywords
Mobile Applications, Theory of Planned Behavior, Perceived Behavioral Control, Subjective Norm / Mobil Uygulamalar, Planlı Davranış Teorisi, Algılanan Davranışsal Kontrol, Subjektif Norm

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri