Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TURİZM GELİRLERİ- EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Turizm bir ülkenin iktisadi ve sosyo-kültürel alanlarda getiri sağlayan başlıca hizmet sektörlerinden biridir. Bu yüzden turizm potansiyeli olan dünya ülkeleri özellikle uluslararası turizm faaliyetlerine önem vererek, ekonomik gelişmelerini hızlandırarak refah düzeylerini yükseltmeyi hedeflerler. Bu çalışmada 1963-2018 dönemine ilişkin Türkiye’de turizm gelirleri ve ekonomik büyüme arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler araştırılmıştır. Eşbütünleşme analizi turizm gelirlerinin ekonomik büyümenin önemli bir nedeni olduğu bulgusunu ortaya koyarken nedensellik analizi sonuçları ise iki değişken arasında 0.10 anlamlılık seviyesinde çift yönlü bir nedenselliğin olduğunu göstermiştir.Keywords
Turizm, Kişi başı gelir, Nedensellik, Eşbütünleşme

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri