Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN BENİMSENMESİNİN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: KRİPTO (DİJİTAL) PARALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Araştırmanın temel problemi yeni teknolojilerden birisi olan blokzincir teknolojisinin kullanıcılar tarafından benimsenmesini etkileyen faktörleri, kurgulanan model çerçevesinde incelenmesidir. Model, yeni teknolojilerin benimsenmesinde sıkça kullanılan Teknoloji Kabul Modeli (TKM) ve araştırmanın amacına uygun şekilde modele eklenen algılanan güven, algılanan risk ve algılanan uyumluluk değişkenleri ile kullanıcıların blokzincir teknolojisini kullanma niyetlerini ve aktif kullanımlarını etkileyecek faktörlerin incelenmesi için kurgulanmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi ve bu modellemenin analizi için literatürde sıkça kullanılan Smart PLS3 programı araştırmada kullanılmıştır. Araştırma modelindeki bağımsız değişkenlerden algılanan güven değişkeni, algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bunun nedenini araştırmada sorulan kısa sorular vasıtasıyla, araştırmaya dahil olan kullanıcıların blokzincir teknolojisine güvenirken blokzincir teknolojisi ile faaliyetlerini sürdüren kripto (dijital) paralara güvenmemesi ile açıklanabilir. Algılanan uyumluluğun etkisi, dijital ürün ve hizmetlerin insanların yaşam tarzına daha uygun bir hal aldığından kullanıcıların blokzincir teknolojisine hızlı bir şekilde adapte olduğunu söylenebilir. Algılanan risk özelinde ise tüketiciler, blokzincir teknolojisinin dağıtık yapısının daha güvenli işlemler gerçekleştirilebileceğine inandığını göstermektedir. Literatüre paralel olarak, yeni teknolojilerin aktif kullanımını etkileyen en önemli faktör kullanıcıların niyetidir.Keywords
Teknoloji Kabul Modeli (TKM), Blokzincir Teknolojisi, Kripto (Dijital) Para, Bitcoin, E-ticaret

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri