Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KURUMSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE’DE İŞLETMEDEN TÜKETİCİYE (B2C) E-TİCARET MODELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bilim ve teknolojinin son yıllardaki hızlı gelişimi internet kullanıcılarında ki artışa vesile olurken dolaylı olarak buna paralel elektronik ticaretin, dünya ticaret hacmindeki pazar payının dikkate değer oranda büyümesine olanak sağlamıştır. Çalışmada ortaya konan analizler, e-ticaret yöntemleri arasında yaygın kullanılan modellerden biri olan B2C e-ticaret modeli kapsamında faaliyetlerini sürdüren hem günümüz işletmeleri için hem de teknolojik gelişmelerin daha da artarak devam edeceği düşünüldüğünde gelecek dönemde ortaya çıkacak işletmeler için kaynak oluşturacak niteliktedir. İşletmelerdeki bireylerin yönetilmesi, rekabet avantajı sağlamak adına işletme stratejilerin belirlenmesi ve bu stratejilerin uygulanması için alınan tüm kararları içeren stratejik insan kaynakları yönetimi, işletmeler için önemli araçlardan biridir. Stratejik insan kaynaklarının ön plana çıkmasındaki en büyük etkenler teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan küresel ve teknolojik rekabettir. Bu Araştırmanın temel amacı; Stratejik İnsan kaynakları yönetiminin Türkiye’de B2C e-ticaret modeli ile faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal performansına nasıl bir katkı sağladığının incelenmesidir. Bu doğrultuda, çalışmada stratejik insan kaynakları yönetiminin ve alt boyutlarının, işletmelerin kurumsal performansına etkisi incelenmiştir. Stratejik insan kaynakları yönetiminin işletmelerin rekabet performansını, politika performansını ve yenilik performansını belirli oranlarda etkisi olduğu tespit edilmiştir.Keywords
B2C (İşletmeden Tüketiciye) E-Ticaret, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal Performans

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri