Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İNFORMAL İLETİŞİMİN KURUMSAL BAĞLILIK ÜZERİNDE ETKİSİ: ALANYA’DAKİ 5 YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Globalleşen dünya konjonktüründe kurumların amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesinde ve devamlılıklarını sağlamalarında insan kaynağı kilit rol oynamaktadır. Örgütler içerisindeki insan kaynağının birbirleri ile olan iletişimleri de kurumlarına olan bağlılıklarını önemli derece etkilemektedir. Bu araştırmada farklı kültürlerin bir arada çalışmalarını sürdürdüğü konaklama sektöründeki otel çalışanlarının informal iletişim sürecinin kurumlarına olan bağlılıklarına olan etkisi incelenmiştir. Alanya’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı oteller evreninde gerçekleşen araştırma daha kurumsal bir yapı olarak düşünüldüğünden tüm departmanların ayrıştırılmış olması sebebiyle tercih edilmiştir. Hizmet sektörü olması nedeniyle müşteri odaklı çalışılması işveren ve iş gören açısından beklentilerin de farklılaşmasının önünü açmaktadır. Alanya’daki 91 otel üzerinde gerçekleştirilen incelemeye toplamda 401 katılımcının verileri dikkate alınarak araştırma yapılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 24,0 programı kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre kurumsal içerisinde iş görenler arasında kurulan informal iletişimin kurumlarına olan bağlılıkları oluşturulan demografik özellikler, İnformal İletişim ve Kurumsal Bağlılık Ölçekleri ve alt boyutları ile ele alınmıştır. Ortaya çıkan bulgular ilgili tablolar ve şekiller ile sonuçlandırılarak açıklanmıştır.Keywords
Formal iletişim, informal iletişim, bağlılık, performans

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri