Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Bu araştırma okul öncesi öğretmenlerinin “Okul öncesi eğitim” ve “Okul öncesi eğitim programı” kavramlarına yönelik sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgubilim desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın verilerine 2019-2020 eğitim öğretim yılı, güz döneminde Eskişehir il merkezinde görev yapmakta olan 54 kadın, 4 erkek toplam 58 okul öncesi öğretmeninin “Okul öncesi eğitim …… gibidir, Çünkü ……” ve “ Okul öncesi eğitim programı ….. gibidir, çünkü……..” cümlelerini tamamlamasıyla ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiş ve ardından analiz edilen veriler yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adayları “okul öncesi eğitim” kavramı için 42 “okul öncesi eğitim programı” kavramı için 56 geçerli metafor üretmiştir. Üretilen bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri ve benzetme yönleri dikkate alınarak kategorileştirilmiştir. Bu işlem sonucunda “okul öncesi eğitim” kavramı için sekiz, “okul öncesi eğitim programı” kavramı için on üç kategoriye ulaşılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin “okul öncesi eğitim” kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlarda olumsuz bir algı ifadesine rastlanmazken ve “okul öncesi eğitim programı” kavramı için aynı durum ortaya çıkmamıştır. Okul öncesi eğitim programına yönelik geliştirilen bazı metaforlara, okul öncesi eğitim programın yenilenmesi gerektiği, sınırlayıcı olduğu, gereksiz teferruatlar barındırdığı yönünde gerekçeler sunulmuştur.Keywords
Metafor, Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Eğitim Programı.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri