Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KARL MARX’DA KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ: MAKİNELEŞME VE İNSAN

Kapitalizm günümüzün en yaygın ekonomik sistemlerinden birisi olmakla birlikte bu olgu sadece ekonomik süreçleri etkileyen bir durum olarak kalmamıştır, aynı zamanda tüketim ilişkileri, toplumun içyapısı ve hatta politik sistemler ile etkileşim haline girmiştir. Medyatik sistemler, teknolojik ilerleme ve hatta insan istemeleriyle iç içe geçmiş, başlangıçtan bu yana kendisini geliştirmiş ve geliştirmeye de devam etmektedir. Karl Marx da döneminde her şeye hâkim olduğunu düşündüğü kapitalizmi eleştirmekte ve ilerleyişi hakkında belirli öngörülerini dile getirmiştir. Bu çalışmada yapılmak istenen, Marx’ ın kapitalizm eleştirisi çerçevesinde emek, yabancılaşma, sınıf mücadelesi ve makineleşme kavramlarını açıklamaktır. Marx’ a göre makinenin kullanımının artması ile birlikte kapitalist sistemler yaygınlaşmaya daha çok olanak bulmuş ve makineler zamanla insana olan ihtiyacı azaltmıştır. Bu durum emeğin büsbütün değersizleşmesi ile sonuçlanmıştır. İlkin Marx’ ın kapitalizm eleştirisi çerçevesinde burjuva ve proleter ayrımı, üretim- tüketim, özel mülkiyet kavramları açıklanacak, daha sonra Marx için makinenin anlamı, onun sistemdeki yeri ve gelişimi ele alınacak ve son olarak kadın ve çocuk dâhil işçinin bu gelişen endüstriyel üretim biçiminde nasıl şartlar altında çalıştığı ve işçinin karşılaştığı zorluklar ele alınacaktır. Bu doğrultuda ekonomik ve teknolojik gelişmelerin insanı ve onun içinde bulunduğu toplumun yapısını nasıl değiştirdiği bu çalışmada açıklanmaya çalışılacaktır.Keywords
Emek, Yabancılaşma, Kapitalizm, Makine, Değer, İnsan.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri