Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL YÖNETİCİLERİNDE DUYGU YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

Örgütlerin değişim gösteren çağa ayak uydurmaları kolay olmamaktadır. Özellikle günümüzde kullanılan klasikleşmiş yönetici tavırlarıyla örgütlerin değişen çağa uyum sağlamaları ve değişime ayak uydurmaları mümkün değildir. Beceri ve bilginin yanı sıra çalışanların duygu ve düşüncelerinin de önem kazanmış olduğu bu dönemde yönetim anlayışında yönetici bireylerin önemi artış göstermektedir. Gelişen yaşam şartları ile birlikte yöneticiler var olan rollerinin yanı sıra aynı anda iyi bir duygu yöneticisi olmaları gerekmektedir. Yönetici ve yönetim başarısı günümüzde sağlam insan ilişkileri kurmak ve bu ilişkileri hedeflere ulaşabilmek için iyi yönetebilmekle mümkün olabilmektedir. Eğitim kurumlarında başarıya ulaşabilmek için makine değil insanların kullanıldığı bilinmektedir. Eğitim örgütlerinde başarıya ulaşma sürecinde bireylerin duygusu, coşkusu ve heyecanı oldukça önemli öğelerdir. Okullarda bulunan yöneticilerin bulundukları konum açısından örgütün hedefe ulaşabilmesi adına oldukları sürecin tamamını etkileyen pozisyonda olmalarından dolayı eğitim kurumlarındaki yöneticilerin gösterdikleri duygu yönetimi davranışları bireylerin motivasyon ve örgütsel bağlılıkları üzerinde etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin duygusal yönetim düzeyleri üst seviyelerde olması, bireylerin iş doyumu, iş verimi ve verilen hizmetin kalitesini artırarak örgütsel bağlılığı da sağlayabileceği düşünülmektedir.Keywords
Okul Yöneticisi, Duygu Yönetimi, Örgütsel Bağlılık

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri