Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVİD-19 ETKİSİYLE BİRLİKTE GELİŞMEKTE OLAN AVRUPA ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ TOPSİS VE MABAC YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Makroekonomik göstergeler ülkelerin ekonomik performansı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu değişkenlerin olası dalgalanmaları ekonomik karar vericilerin politika geliştirmesini ve oluşabilecek olumsuz duruma karşı önlem almasını gerektirmektedir. Pandemi sürecinde de neredeyse tüm dünyada makroekonomik değişkenlerde dalgalanmalar meydana gelmiştir. Bu çalışmanın amacı ise seçilmiş makroekonomik göstergeler ışığında gelişmekte olan 16 Avrupa ülkesinin ekonomik performansını ölçmektir. Çalışmada pandemi öncesi ve pandemi sürecindeki ekonomik performansların karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu minvalde çalışmada 2019 ve 2020 yılı seçilmiştir. Çalışmada Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden TOPSIS ve MABAC kullanılmaktadır. Ayrıca değişkenlerin ağırlıklandırılmasında ENTROPI yönteminden yararlanılmıştır. TOPSIS yöntemine göre 2019 yılında en yüksek performans gösteren ilk üç ülke sırasıyla Kosova, Bosna Hersek ve Karadağ iken; en düşük performans gösteren son üç ülke ise sırasıyla Sırbistan, Moldova ve Macaristan olarak belirlenmiştir. 2020 yılında ise en yüksek performans gösteren ilk üç ülke sırasıyla Arnavutluk, Hırvatistan ve Rusya olurken; en düşük performans gösteren son üç ülke sırasıyla Türkiye, Kosova ve Polonya olmuştur. MABAC yöntemine göre ise, 2019 yılında en yüksek performans gösteren ilk üç ülke sırasıyla Kosova, Karadağ ve Polonya olurken; en düşük performansı gösteren ülkeler ise Sırbistan, Ukrayna ve Moldova olmuştur. 2020 yılında ise, en yüksek performansa sahip ülkeler, Arnavutluk, Rusya ve Macaristan iken; en düşük performans gösteren ülkeler ise Türkiye, Kosova ve Ukrayna olmuştur. Çalışmanın sonucunda, Türkiye, Kosova, Polonya, Sırbistan, Moldova, Macaristan ve Ukrayna’nın pandemi sürecinde ekonomik açıdan diğer ülkelere kıyasla daha kırılgan oldukları görülmektedir.Keywords
Covid-19, Makroekonomi, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, TOPSIS, MABAC

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri