Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇEVRE VERGİLERİ İLE EKOLOJİK AYAK İZİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE KANITLAR

Çalışmanın amacı, Türkiye’de çevre vergileri, fosil ve yenilenebilir enerji tüketimi, kişi başı GSYH, kentleşme oranı ve çevre teknolojileri ile ilgili patentlerin çevre kirliliği üzerindeki etkisini ampirik olarak incelemektir. Veriler 1994-2017 dönemini kapsamaktadır. Çevre kirliliğini temsilen son yıllarda popüler olan ekolojik ayak izi rasyosu kullanılmaktadır. Çalışmanın analiz bölümünde veri seti yapısına bağlı olarak zaman serisi regresyon analizi uygulanmaktadır. Analizden elde edilen bulgulara göre, çevre vergileri ekolojik ayak izini artırmaktadır. Çevre kirliliğini azaltması beklenen çevre vergilerinin çevresel bozulmaya neden olması dikkat çekmektedir. Ekolojik ayak izi üzerindeki etkisi anlamlı olan değişkenlerden kişi başı GSYH’nin etkisi olumlu iken, yenilenebilir enerji tüketiminin etkisi olumsuzdur. Başka bir deyişle yenilebilir enerji tüketimi ekolojik ayak izini azaltarak çevre kalitesinin iyileşmesine katkı sağlamaktadır. Çevre teknolojileri ile ilgili patentlerin, kentsel nüfus artış oranı ve fosil yakıt enerji tüketimi etkilerinin ise istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmektedir. Sonuçlar, çevre vergilerinin çevre kalitesini artıracak şekilde düzenlenmesi gerektiğine ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine işaret etmektedir.Keywords
Çevre Vergileri, Ekolojik Ayak İzi, Çevre Kirliliği

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri