Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PARADİGMA, EŞ ÖLÇÜLEMEZLİK VE EVRİM: EKONOMİ’DEKİ PARADİGMATİK DEVRİMLERDEN BİR ÖRNEK

Kuhn’un (1969) bilim tarihine çok farklı yaklaşımlar içeren eserinde, yazar kabaca bilim yapmanın ana esaslarını paradigma olarak adlandırmış olup bu esasların zaman içinde değiştiğini belirtmiştir. Yazar, paradigmatik değişime ilişkin bazı temel unsurlardan bahsetmiş olup sözü edilen kavramlardan, verili bir dönemin temel bilim mantığı olarak ifade ettiği paradigma, paradigmatik değişimlerin karşılaştırılmasına atıfta bulunan eş ölçülmezlik ve paradigmatik değişime değinen devrim kavramlarının öne çıktığı belirtilebilecektir. Kuhn’un değindiği bu kavramların zaman içinde pek çok farklı bilim alanlarındaki yansımalarına değinildiği ifade edilebilecek olup sözü edilen uygulamaların pek çoğunun sosyal bilimlerden ziyade doğa bilimlerine ilişkin olduğu belirtilebilecektir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, Kuhn tarafından belirtilen ve bilimsel devrimlere ilişkin kavramlara, ekonomi bilimi alanında yaşanan ve bahse konu alanı derinden etkilediği kaydedilen Klasik görüşten Keynesci ekonomiye geçiş konusu çerçevesinde değinilmeye çalışılacaktır. Diğer bir ifadeyle, söz konusu bu değişimin paradigmatik bir devrim olarak nitelendirilebileceği değerlendirilmekte olup değişim yukarıda belirtilen üç temel kavram bağlamında ele alınmaya çaba gösterilecektir.Keywords
Paradigma, Evrim, Bilimsel Devrim

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri