Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAZAK BOZKIRINDA SELÇUKLU KÜMBETLERİ
(SELJUKS RUINS IN KAZAKH STEPPE )

Author : Zhuldyz SAKHİ    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2
Page : 1-7
168    272


Summary

Bu çalışmada Kazak bozkırlarındaki Selçuklu devrinde yapılan kümbet mezarlar hakkında karşılaştırmalı bilgi verildi. Kazakistan coğrafyasında bulunan XI – XII. yy kümbet mezarları ile Türkiye ve İran topraklarındaki kümbet mezarları mimari ve sanat tarihi bakımından değerlendirildi. Özellikle aynı dinin temsilcileri tarafından yapılmış olan kümbet mezarların tarihi süreç içerisindeki gelişimi ve geçirdiği evreler anlatıldı. Bu kümbet mezarların bulunduğu coğrafyaya, iklime ve içinde bulunan kişiye göre farklılıklar gösterdiği anlaşılmaktadır. Yapıların büyüklükleri, en, boy ve yapım malzemeleri değişiklikler göstermektedir. Bu anlamda üçgen, prizma, dikdörtgen, küp ve silindirik şekillerde kümbet mezarların inşa edildiği görülmüştür.Keywords
Kazak, Bozkır, Türkler

Abstract

In this study, comparative information was given about the tombs built during the Seljuk period of the Kazak steppe. XI - XII located in the territory of Kazakhstan. century cupola dome tombs with burial in the soil, Turkey and Iran were evaluated in terms of architecture and art history. Especially the development and the stages of the tombs built by the same religious representatives during the historical process were explained. It is understood that these tombs have different geographical, climatic and inhabitant figures. Variations in size, width, height and construction materials show changes. In this sense, it was seen that the tombs were built in triangular, prismatic, rectangular, cube and cylindrical forms.Keywords
Kazakh, Bozkir, Turks

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri