Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DANİMARKA VE YENİ ZELANDA’DA YEREL YÖNETİMLER: REFORM, YAPI VE MALİ SİSTEM ÜZERİNE GENEL BİR İNCELEME
(LOCAL GOVERNMENTS IN DENMARK AND THE NEW ZEALAND: A GENERAL REVIEW ON REFORM, STRUCTURE AND FINANCIAL SYSTEM )

Author : Kadir Caner DOĞAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 283-287
    


Summary

Danimarka ve Yeni Zelanda devletleri Anglo-Amerikan siyasi geleneğe sahip, özgürlükçü ve yerel yönetimlerin her zaman güçlü olarak kurgulandığı coğrafyalardır. Bu bakımdan bu devletlerde yerel yönetimler, bireysel hak ve özgürlükleri referans alan bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada, Danimarka ve Yeni Zelanda devletlerinde özellikle 1980’li yıllardan sonra kamu yönetimindeki genel reformun bir parçası olarak son hali verilen yerel yönetimlerin yapı, reform ve mali sistemleri üzerinde genel bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın yöntemi literatür taramasına dayalı içeriksel bir derleme olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak bakıldığında her iki devlette de yerel yönetimler, 1980’li yıllardan sonra görev ve hizmet kapasitesi artırılmış, mali olarak güçlü ve köklü idari birimlerdir.Keywords
Yerel Yönetimler, Sistem, Danimarka, Yeni Zelanda.

Abstract

The states of Denmark and New Zealand are geographies with an Anglo-American political tradition, libertarian and local governments. In this respect, local governments have a structure that refers to individual rights and freedoms. In this study, it is aimed to give general information on the structure, reform and financial systems of the finalized local governments as a part of the general reform in public administration especially after 1980s in Denmark and New Zealand. The method of the study was determined as a contextual review based on literature review. As a result, in both states, local governments are financially strong and well-established administrative units that increased their capacity of service and service after the 1980s.Keywords
Local Governments, System, Denmark, New Zealand.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri