Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇOCUKLARIN TELEVİZYONUN ZARARLI ETKİLERİNE KARŞI KORUNMASI
(PROTECTION OF CHILDREN AGAINST THE HARMFUL EFFECTS OF TELEVISION )

Author : Ahmet ÇİFTÇİ  & Selay KÖROĞLU  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 172-179
    


Summary

Teknolojik gelişmelerle beraber gelişen kitle iletişim araçlarının gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada kullanımı yaygınlaşmıştır. Yetişkinler kadar artık çocukların yaşamına da giren bu araçlar çocukları etki altına aldığı yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle televizyonun her evde olması, göze kulağa hitap etmesi ve izleniyor olması çocukların televizyondan etkilenmesini kaçınılmaz kılmıştır. Söz konusu televizyon yayınlarında her zaman çocuklara yönelik programlar olmadığından televizyon yayınları çocuğun gelişimini olumsuz etkilemektedir. Özellikle son zamanlarda televizyon dizilerinde şiddet öğesi barındıran sahnelerin çok fazla yer alması ve bu sahnelerin çocuğun ekran başındayken yayınlanması çocukların etkilenmesinin yanında şiddetin sıradanlaşmasına ve şiddete karşı çocuğun duyarsızlaşmasına da sebep olmaktadır. Şiddet sahneleri ile beraber diğer olumsuz içeriklerde çocuğun gelişimine zarar vermektedir. Bu doğrultuda yapılan birçok araştırma sonucu, televizyonun olumsuz içeriklerinin çocuğun gelişimine zarar verdiği yönündedir. Bu makalede televizyonun çocukların fiziksel, zihinsel, ahlâkî ve sosyal-duygusal gelişimlerini olumsuz etkileyen yönleri ortaya konulmuş ve irdelenmiştir. Ayrıca çocukları kitle iletişim araçlarının zararlarına karşı korumaya yönelik düzenlenen ulusal mevzuat hükümlerine yer verilmiştir. Bu doğrultuda ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yayıncının sorumluluğu bulunmakla beraber yayıncının bu sorumluluğu yerine getirmeden yaptığı yayınlar çocuklar üzerinde derin izler bırakabilmektedir. Bu doğrultuda televizyonda gösterilen şiddet, kavga ve kullanılan argo dil ile sahnelerinin çocuklar tarafından da izlenileceği düşünülerek onların bu sahneleri izlemesine maruz bırakılmamasının önemine değinilmiştir. Bu makalede yayıncının toplumsal sorumluluk anlayışı içerisinde ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yayın yapmasının önemine değinilerek, ebeveynlerin de çocukların televizyonun zararlı etkilerine karşı korunmasında üzerine düşen görevlerden bahsedilmiştir.Keywords
Kitle İletişim Araçları, Televizyon, Çocuk

Abstract

Teknolojik gelişmelerle beraber gelişen kitle iletişim araçlarının gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada kullanımı yaygınlaşmıştır. Yetişkinler kadar artık çocukların yaşamına da giren bu araçlar çocukları etki altına aldığı yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle televizyonun her evde olması, göze kulağa hitap etmesi ve izleniyor olması çocukların televizyondan etkilenmesini kaçınılmaz kılmıştır. Söz konusu televizyon yayınlarında her zaman çocuklara yönelik programlar olmadığından televizyon yayınları çocuğun gelişimini olumsuz etkilemektedir. Özellikle son zamanlarda televizyon dizilerinde şiddet öğesi barındıran sahnelerin çok fazla yer alması ve bu sahnelerin çocuğun ekran başındayken yayınlanması çocukların etkilenmesinin yanında şiddetin sıradanlaşmasına ve şiddete karşı çocuğun duyarsızlaşmasına da sebep olmaktadır. Şiddet sahneleri ile beraber diğer olumsuz içeriklerde çocuğun gelişimine zarar vermektedir. Bu doğrultuda yapılan birçok araştırma sonucu, televizyonun olumsuz içeriklerinin çocuğun gelişimine zarar verdiği yönündedir. Bu makalede televizyonun çocukların fiziksel, zihinsel, ahlâkî ve sosyal-duygusal gelişimlerini olumsuz etkileyen yönleri ortaya konulmuş ve irdelenmiştir. Ayrıca çocukları kitle iletişim araçlarının zararlarına karşı korumaya yönelik düzenlenen ulusal mevzuat hükümlerine yer verilmiştir. Bu doğrultuda ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yayıncının sorumluluğu bulunmakla beraber yayıncının bu sorumluluğu yerine getirmeden yaptığı yayınlar çocuklar üzerinde derin izler bırakabilmektedir. Bu doğrultuda televizyonda gösterilen şiddet, kavga ve kullanılan argo dil ile sahnelerinin çocuklar tarafından da izlenileceği düşünülerek onların bu sahneleri izlemesine maruz bırakılmamasının önemine değinilmiştir. Bu makalede yayıncının toplumsal sorumluluk anlayışı içerisinde ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yayın yapmasının önemine değinilerek, ebeveynlerin de çocukların televizyonun zararlı etkilerine karşı korunmasında üzerine düşen görevlerden bahsedilmiştir.Keywords
Kitle İletişim Araçları, Televizyon, Çocuk

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri