Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAK TÜRK ALFABESİ VE ORTAK TÜRK DİLİ MESELELERİNE TARİHSEL BAKIŞ
(HISTORICAL VIEW TO ISSUES OF COMMON TURKIC ALPHABET AND COMMON TURKIC LANGUAGE )

Author : Aytek MEMMEDOVA    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 16
Page : 358-364
    


Summary

Türklerin yaşadığı meskenlerin ve arazilerin eski bir tarihi vardır. Türklerin tarihi olarak, Türklerin kültür, tefekkür ve düşünce tarihi de eskidir. Türk halkları arasında ortak dilin ha¬zır¬lan¬ması meselesi tüm dönemler için önem taşıyor. Ortak dilin oluşturulması XX yüzyılın başlarında da düşünürlerin, bilim adamlarının ilgi odağı olmuştu. Bu dönemde Türk halkları arasında sözler gibi terimlerin de ortak olmasına, yani bütün Türklerin ortak bir edebiyat ve bilimsel dili olması meselesi de dikkat çekmektedir. 1926’da Bakü’da yapılan I Türkoloji Kongre’de Türk halklarının tarihi, yaşayış tarzı, kültürü, ortak edebi dil meselesi etrafında tartışmalar yapılmışdır. I Türkoloji Kongre’de bilim adamları Rusça ile birlikte, kendi dillerinde - Türkçe, Tatarca, Özbekçe, Oyratca, Çovaşca, Başkırtca, Kazakça çıkış etseler de, birbirlerinin konuşmalarını anlamışlardı. Lakin muasır dönemde, Türkler dillerine göre tam anlamıyla birbirlerinden uzaklaşdılar ve bazı Türk milletleri birbirlerinin dilini anlamaz oldular. Türklerin ortak bir dilde konuşmaları için ortak alfabenin ve ortak dilin hazırlanması meselesi XX yüzyılın başlarında olduğu gibi XXI yüzyılda da güncel bir sorun olarak bilim adamlarının ilgi odağıdır.Keywords
Türk halkları, Türk dilleri, alfabe, kültür, tarih

Abstract

There is an old history of the dwellings and land inhabited by Turks. As the history of Turks, the history of culture and thought of Turks is also old. The problem of a common language among the Turkish peoples is important for all periods. The building of common language was in attention of thinkers and scientists at the beginning of the XX century. In this period, the issue of the common literature and scientific language of the Turks is noteworthy. In I Turkology Congress held in Baku in 1926, was debated the history, lifestyle, culture, common literary language of Turkic peoples. Members of Turkology Congress was understood each other while conversation in Russian, Turkish, Tatar, Uzbek, Chuvash, Kazakh and other turkic languages. However, in modern period, the Turks have literally moved away and some Turkic peoples do not understand each other's language. The problem of preparing the common alphabet and common language for Turks to speak in a common Turkic language remains a current problem in the XXI century as well as in the beginning of the XX centuryKeywords
Turkic peoples, Turkic languages, alphabet, culture, history

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri